Portfolio

Series_One Notabiliteter

Series_Two

Europeiska unionen

Series_Three

Vardag

Series_FourAnsikten

Series_FourPlatser

Text - Handelskammartidningen

EU-parlamentariker för en dag

När företagare från hela Europa bjöds in till EU-parlamentet i Bryssel för att ”leka” parlamentariker en hel dag, och diskutera hur EU:s näringsliv borde utformas, så upptäckte de att de har samma syn på behovet av avregleringar och förenklad administration, men också att de kanske inte skulle stå ut med att sitta instängda i en djup gruva med varandra.

 

Över 700 företagare från 45 länder samlades under en kylslagen oktobereftermiddag i EU-parlamentet i Bryssel för att debattera och framföra sina åsikter till unionens ledare. På plats från Sverige fanns 25 delegater.

 

– Jag tror verkligen att vi kan påverka i vilken riktning EU:s beslut tas, sa Gabriel Sundqvist från Pronto Communication, en av deltagarna från Sverige. Initiativet till evenemanget kommer från den europeiska handelskammaren Eurochambres som är en paraplyorganisation för en lång rad nationella näringslivssammanslutningar och organisationer.

 

I ett konferensrum ett stenkast från parlamentet förberedde sig de 25 svenska deltagarna för dagens uppgift. Hannalena Ivarsson från konsultfirman Kreab Gavin Anderson berättade om hur EU-maskineriet fungerar: en inte helt lätt uppgift, med snåriga beslutsgångar, processer och aktörer.

 

Jonas Sjöbom från Östsvenska handelskammaren undrade vad små och medelstora företag kan göra för att påverka beslutsfattarna.

– Det tas så många beslut i EU att ni måste ha någon typ av gallring av informationen. När en fråga kommer upp som direkt påverkar ditt företags verksamhet måste du fundera på vem som sitter på initiativet, vem som tog fram frågan. Då är det lättast att påverka, svarade Hannalena Ivarsson.

 

I finanskrisens fotspår är många av medlemsländerna skeptiska till att öppna unionens gränser för mer frihandel. Men Sveriges stora exportberoende gör att motståndet mot protektionism var stort bland de svenska deltagarna.

 

För Gabriel Sundqvist på Pronto Communication var den viktigaste frågan för dagen mindre politik och större frihet för företagen. Den åsikten fick stort medhåll från de andra i delegationen.

 

Karin Malmström från Stockholms handelskammare informerade hur omröstningarna kommer gå till.

– Se till att inte vara på toaletten under själva omröstningen, sa Karin Malmström och drog ned en skrattsalva.

 

Senare, inne i parlamentets plenisal, flanerade finklädda europeiska företagare omkring till jazziga toner. Många lät sig fotograferas i talarstolen mot bakgrund av de 27 medlemsländernas flaggor innan öppningstalarna gjorde entré. Att EU betraktar företagare som mycket viktiga för unionens ekonomi bekräftades av de ledare som välkomnade de tillfälliga parlamentarikerna.

– Små och medelstora företag är Europas framtid, sa Jerzy Buzek, parlamentets talman.

 

Herman Van Rompuy, ordförande för Europeiska rådet, tillade att EU behöver entreprenörer för att ta sig ut ur den rådande krisen. Belgaren Van Rompuy brukar ibland kallas EU:s president.

 

Ordförande för arrangören Eurochambers, Alessandro Barberis, sa att stafettpinnen nu har lämnats över till Europas företagare, att det är deras tur att visa vad de vill.

– Låt oss minnas EU:s grundidé: att nationella intressen hindrar framsteg. Jag uppmuntrar alla att tänka på Europas bästa, sa han från talarstolen och blickade uppmanande ut över delegaterna.

 

För att kontrollera att alla förstått hur omröstningarna går till i parlamentet, gjordes en ”testomröstning”, där moderatorn ställde frågan om delegaterna trodde att de skulle överleva tre månader tillsammans med 32 andra affärsmän instängda i en gruva. Resultatet blev att 74 trodde sig klara det medan 40 inte trodde att de skulle överleva. Hela 121 avstod från att rösta. Vad resten av de cirka 700 företagarparlamentarikerna gjorde är oklart. Kanske var de på toaletten.

 

Förutsättningar, resurser och marknader var mötets huvudämnen. Peje Emilsson från Svenska Handelskammaren och Helene Rinstad från Värmlandsföretaget LBC Frakt, stod upp inför sina europeiska kollegor och pratade om behovet av att ta bort handelshinder både på den inre och yttre marknaden.

 

En stor majoritet av företagarna ville ha mer stöd av EU för att få fart på affärerna igen. Efter att vart och ett av de tre huvudämnena diskuterats gick församlingen till omröstning. Den belgiska företagsministern Vincent Van Quickenborne, som representerade det belgiska ordförandeskapet, lovade att ta med sig resultatet och sprida budskapet från företagarparlamentet till EU:s alla institutioner.

 

Fredrik Haglund